The Republic of Slovenia and the European Union Are Co-funding the Investment of a Solar Power Station From the Cohesion Fund

Sartorius BIA Separations, separation technologies, d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina is successfully finalizing the construction of the Solar power station Bia Separations (SE BIA SEPARATIONS), located at Mirce 21. The solar power station has a power output of 252,54 kW.

The aims of the project are:

 • Energy self-sufficiency and independence, i.e. lowering the use of energy, protecting the environment and increasing sustainable sources of energy
 • Maximizing the capacity of photovoltaic power cells to maximize the production of electrical energy and lowering the costs of buying electrical energy
 • Installment of photovoltaic power cells with a power output of 252,54 kW
 • Producing 269.500 kWh of electrical power every year
 • Lowering CO2 emissions by 132,055 tonnes per year

Total project cost is 235.552,30 EUR, not including tax. The cost of co-funding is estimated at  47.104,46 EUR (20%). The cost of self-financing tied to public procurement is estimated at 188.417,84 EUR.

The construction of a production device to produce electrical energy with the use of solar power is co-funded by the Republic of Slovenia and the European Union from the Cohesion Fund, mark JR SE OVE within the operation OP EKP 2014-2020

Link to the website of European cohesion politics in Slovenia: www.eu-skladi.si .

Naložbo izgradnje sončne elektrarne sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada

 

Podjetje Sartorius BIA Separations, separacijske tehnologije, d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina je uspešno zaključuje izgradnjo Sončne elektrarne Bia Separations  (SE BIA SEPARATIONS) na lokaciji Mirce 21. Sončna elektrarna je moči 252,54 kW.

Cilji projekta so:

 • Energetska samozadostnost in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.
 • Vgradnja maksimalnega števila solarnih panelov za dosego maksimalne proizvodnje električne energije in s tem občutno zmanjšati stroške nakupa električne energije.
 • Inštalirati sončne panele moči 252,54 kW.
 • Predvideno proizvesti 269.500 kWh električne energije na letni ravni.
 • Predvideno zmanjšati izpuste CO2 za 132,055 ton na leto.

Skupna vrednost projekta znaša 235.552,30 EUR brez DDV. Vrednost upravičenih stroškov znaša 235.552,30 EUR brez DDV. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša glede na višino investicije 47.104,46 EUR (20%).Vrednost lastnega vložka vezanega na Javni razpis je ocenjena na 188.417,84 EUR.

Operacijo gradnje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije sofinancirata Republika Slovenij in Evropska unija iz Kohezijskega sklada; oznaka: JR SE OVE 2021 v okviru operacije OP EKP 2014-2020.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
   This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.